Souhlas se zpracováním osobních údajů pro dospělé

1. Přihlášením na akci bere zákazník na vědomí informaci o zpracování jeho osobní údajů Quatum Academy s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 
08640815 (dále také jen "správce").

2. Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v přihlášce na akci, tj. fakturační údaje, jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. Tyto osobní údaje bude správce za účelem pořádání akce, nejdéle po dobu jednoho roku od okamžiku ukončení akce.

3. Zákazník bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené Pořadateli mohou být použity pro zasílání nabídek služeb či informací o pořadateli a osobách, se kterými pořadatel spolupracuje. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Pořadateli pro zasílání těchto informací je platný po dobu 7 let, nejpozději však do odvolání souhlasu zákazníkem. Tento souhlas může zákazník odvolat zasláním odvolání písemně na adresu provozovatele nebo e-mailem na adresu info@monikawebster.cz. 

4. Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále zpracovatelů pověřených správcem.

5. Zákazník tímto souhlasem poskytuje své osobní dobrovolně. Jako subjekt údajů má na základě předpisů právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem (tedy ve smyslu § 12 zákona právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů) a právo na jejich opravu nebo výmaz, od 25. 5. 2018 pak právo na omezení zpracování, právo vznést námitku a právo na přenositelnost jeho údajů. Dále má v případě, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního život nebo v rozporu se zákonem, právo požadovat od správce nebo zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Má také právo podat stížnost u dozorového orgánu a právo tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat.


Souhlas se zpracováním osobních údajů pro děti

1. Přihlášením na akci bere zákazník na vědomí informaci o zpracování jeho osobní údajů Alter Edu z. s., Třešňovka 101, 252 62 Horoměřice (dále také jen "správce").

2. Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v přihlášce na akci, tj. fakturační údaje, jméno, příjmení, adresa rodiče a dítěte, datum narození dítěte, e-mailová adresa a telefonní číslo rodiče. Tyto osobní údaje bude správce za účelem pořádání akce, nejdéle po dobu jednoho roku od okamžiku ukončení akce.

3. Zákazník bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené Pořadateli mohou být použity pro zasílání nabídek služeb či informací o pořadateli a osobách, se kterými pořadatel spolupracuje. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Pořadateli pro zasílání těchto informací je platný po dobu 7 let, nejpozději však do odvolání souhlasu zákazníkem. Tento souhlas může zákazník odvolat zasláním odvolání písemně na adresu provozovatele nebo e-mailem na adresu info@alteredu.cz.

4. Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále zpracovatelů pověřených správcem.

5. Zákazník tímto souhlasem poskytuje své osobní dobrovolně. Jako subjekt údajů má na základě předpisů právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem (tedy ve smyslu § 12 zákona právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů) a právo na jejich opravu nebo výmaz, od 25. 5. 2018 pak právo na omezení zpracování, právo vznést námitku a právo na přenositelnost jeho údajů. Dále má v případě, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního život nebo v rozporu se zákonem, právo požadovat od správce nebo zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Má také právo podat stížnost u dozorového orgánu a právo tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat.